Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce Podvýboru OSN pro zamezení diskriminace a ochranu práv menšin

Podvýbor OSN pro zamezení diskriminace a ochranu práv menšin přijal na svém 43. zasedání dne 23. srpna 1991 následující rezoluci nazvanou „Situace v Tibetu“:

Podvýbor OSN pro zamezení diskriminace a ochranu práv menšin

  • veden principy Charty OSN, Základní listiny lidských práv a jiných mezinárodních dokumentů na poli lidských práv,
  • znepokojen opakujícími se informacemi o násilném porušování lidských práv a svobod tibetského lidu.
  1. Žádá vládu Čínské lidové republiky, aby plně respektovala základní lidská práva tibetského lidu.
  2. Požaduje na generálním sekretáři, aby předložil Komisi pro lidská práva informaci o situaci v Tibetu, způsobenou čínskou vládou a dalšími odpovědnými činiteli.

Ženeva, 23. srpna 1991[  23.08.1991    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]