Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

K trestu smrti v Tibetu - deklarace předsednictví jménem EU

Konečné znění deklarace k situaci v Tibetu, kterou Evropská unie publikovala dne 5. 2. 2003, a ke které se Česká republika 31. 1. 2003 připojila. Tato deklarace se stává acquis Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a ČR by měla při dalším formulování své zahraniční politiky vycházet z jejího obsahu.

Deklarace předsednictví jménem EU k popravě Lozanga Dönduba

Evropská unie vyjadřuje hluboké politování a zklamání v souvislosti s popravou Lozanga Dönduba, jež byla vykonána bezprostředně poté, co S’-čchuanský vrchní soud potvrdil trest smrti i přes mezinárodní znepokojení z nedostatečné transparentnosti řízení v jeho případu a v případu Tändzin Deleg Rinpočheho.

Evropská unie znovu opakuje své obavy z okolností, za nichž byl proces uskutečněn, a z nedostatku jistoty, zdali byly uplatněny principy řádného řízení a další záruky spravedlivého soudního procesu, a považuje tento případ za závažné porušení práv obou obviněných.

Dále znovu poukazuje na svůj postoj k trestu smrti, včetně skutečnosti, že trvá na tom, aby v případě zachování trestu smrti byly respektovány mezinárodně přijímané minimální standardy. Mezi ně patří i nejrůznější záruky pro zajištění spravedlivého soudního řízení a přiměřené korektní zastoupení, jakož i nutnost existence jasných a přesvědčivých důkazů.

Evropská unie tyto obavy sdělila čínským úřadům, vyzvala je k přezkoumání případu Tändzin Deleg Rinpočheho a vyjádřila taktéž očekávání, že jeho rozsudek trestu smrti nebude potvrzen.

K této deklaraci se připojují přistupující země – Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko –, přidružené země – Bulharsko, Rumunsko a Turecko – a země Evropské zóny volného obchodu – Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členové Evropského hospodářského prostoru.

31. ledna 2003[  14.10.2003    zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)    ]