Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Články

Internet v Tibetu na čínský způsob

 

Peking měnící se den po dni...
Nyní je život obyvatel čím dál tím modernější a také se řídí podle nejnovější módy: snadná dostupnost pořízení mobilu, internetu a používání kreditních karet se stalo běžností. Standart pekingského stravování se změnil z pouhého honění se za dostatečným množstvím potravy a oblečení na pečlivý výběr hodnotné a zdravé výživy. Moderní oblečení, v oslnivých barvách, září na všech ulicích. Sen mít běžně auto v rodině se lidem nyní naplňuje...

přečetla jsem si na jedné z nástěnek připevněných k plotu čínské ambasády. Peking se beze všech pochybností zcela určitě mění. Zároveň z něho ale přichází nařízení týkající se života lidí v Tibetu a pro ně si Peking příznivé zprávy nepřipravil. Dalším způsobem, jak si ohlídat „neposlušné Tibeťany“, se totiž stala internetová cenzura.

Internetové registrační karty
Na první pohled to vypadá jednoduše. Pokud chce obyvatel Lhasy používat internet, zaplatí necelé dva dolary za registrační kartu, kterou mu na základě platného průkazu totožnosti vydá Kancelář veřejných informací, spadající pod Úřad veřejné bezpečnosti. Lidé bez internetové karty mají přístup na internet zakázaný. Na přední straně karty je nad fotografií sídla dalajlamů, Potály, červenými čínskými znaky napsáno Lhaská oblastní internetová síť a menšími znaky modrou barvou Internetová registrační karta. Registrační číslo na kartě musí odpovídat osobnímu číslu z platného občanského průkazu nebo pasu. Internetovou kartu nesmí uživatel půjčit ani pronajmout, její ztrátu musí ihned oznámit.

Karta opravňuje majitele k užívání internetu v internetových kavárnách, kterým uděluje licenci právě Úřad veřejné bezpečnosti. V budově úřadu sídlí takzvaná internetová policie a je rovněž místem, kde jsou dlouhodobě zadržováni a vyslýcháni lidé podezřelí z vyhledávání „zakázaných“ internetových stránek nebo čtení „nežádoucích“ e-mailů, například z Indie.

Čínské úřady se proti získávání informací, které by podle jejich mínění mohly ohrozit bezpečnost a stabilitu země, brání blokováním článků nebo stránek s politicky citlivými tématy, jako jsou lidská práva, dalajlama, Tibet, Tchaj-wan, Fa-lung-kung, masakr na Tchien-an-men atd. Stránky s těmito a podobnými okruhy se lidem vůbec neotevřou, speciální elektronické sledovací systémy ovšem internetovou policii okamžitě upozorní, ve které kavárně se Tibeťan pokusil podobné informace vyhledat.

Velký rudý firewall
Zaměstnanci internetových kaváren v roce 2001 v Sin-ningu a o dva roky později ve Lhase v rozhovorech s turisty shodně potvrdili, že pracovníci Úřadu veřejné bezpečnosti v kavárnách pravidelně instalují stále modernější cenzurní a monitorovací programy sbírající informace o navštívených internetových stránkách. Někteří tibetští a čínští surfaři je nazývají „Velký rudý firewall“ (Great Red Firewall) v narážce na velkou čínskou zeď. Protože však v minulosti tyto programy neumožňovaly policii zjistit totožnost člověka, který příslušné stránky vyhledával, museli pracovníci internetových kaváren svým zákazníkům sami zakazovat, aby „nevhodné stránky“ navštěvovali. Pokud k podobnému případu přesto došlo, zaměstnanci internetové kavárny byli zatčeni, vyslýcháni a často i potrestáni. Navzdory přísným kontrolám se však surfařům daří získávat přístup k zablokovaným internetovým stránkám i přes záměrná omezení ze strany čínských úřadů. Když se úřady o nové internetové kličce dozvědí, jsou nežádoucí stránky okamžitě zablokovány.

V současné době se do internetových kaváren instalují nové cenzurní programy, které spolu s internetovými kartami umožní nejen sledovat navštívené stránky, ale zjistí i přesné údaje o tom, kdo je vyhledal. Nový software navíc umožňují přístup do e-mailové schránky uživatele, takže internetová policie může kdykoliv zkontrolovat jeho přijatou nebo odeslanou poštu. Čínské „internetové sledování“ slouží zejména ke kontrole informací předávaných mezi Tibeťany v Tibetu a v exilu.

Podobné programy budou brzy nainstalovány i v jiných čínských oblastech. Např. tisková agentura Sin-chua v dubnu 2004 uvedla, že čínská vláda investovala jeden milion amerických dolarů do nákupu programového vybavení pro komplexní monitorování „ilegálních aktivit“ v internetových kavárnách v provincii Šan-tung.

Pokud do Tibetu přijedete jako turista, můžete při návštěvě Lhasy používat internet i bez registrační karty. Jako Tibeťan takovou možnost nemáte.

Podle materiálů The International Campaign for Tibet, Washington

Tento článek je převzat z časopisu Tibetské listy č. 24 - léto 2004[  22.10.2004    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Marcela Procházková  ]