Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Žádost o podporu rezoluce PSP ČR o porušování lidských práv v Číně a Tibetu

V Praze 10. března 2008

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

porušování lidských práv v Tibetu nepřestalo světovou veřejnost znepokojovat plných 58 let čínské okupace. Po více než půlstoletí nenásilné snahy o zachování svébytné kultury, jazyka a tradice Tibeťané nejenže musí řešit stále stejné problémy, zároveň jsou nuceni čelit dalším a dalším represím ze strany čínských úřadů.

  • Nadále dochází k systematickému potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, potlačování kulturní a národní identity, omezování pohybu na území Tibetu apod.
  • Političtí vězni jsou zatýkáni a vězněni bez řádného soudu a bez přítomnosti právního zástupce. Ve vězení jsou mučeni, a je jim odpírána zdravotní péče.
  • Masivní přesun čínských obyvatel do Tibetské autonomní oblasti mnohonásobně vzrostl od dokončení výstavby železnice do hlavního města Tibetu Lhasy v roce 2006. Železnice zároveň slouží k přesunu nerostných surovin z obtížně přístupných oblastí severního a severovýchodního Tibetu do vnitřní Číny. Podle ekologů navíc železnice představuje reálné nebezpečí pro ekosystém Tibetské náhorní oblasti.
  • Cenzura sdělovacích prostředků a internetu zamezila přístupu k informacím jakkoliv souvisejícím s lidskými právy nebo demokracií.
  • Politicko-převýchovné kampaně se týkají zejména státních zaměstnanců, kde dochází k zastrašování pod záminkou ztráty zaměstnání, nebo mnichů a mnišek (zejména nedobrovolný odchod z kláštera)
  • Mladí Tibeťané nemají možnost vzdělání v rodném jazyce, přibližně polovina obyvatel tibetského venkova zůstává negramotná
  • Tibeťané jsou ve své vlastní zemi sociálně i ekonomicky znevýhodňováni. Pod sociální hranicí chudoby žije v Tibetské autonomní oblasti více než 9% Tibeťanů, pod absolutní hranicí chudoby pak téměř 25% obyvatel.
  • Z Tibetu každoročně uprchne 2500 lidí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na mezinárodní úmluvy, především Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod, Rezoluci Senátu Parlamentu České republiky o porušování lidských práv Číně a Tibetu (Usnesení č. 45/1998 ze 2. schůze Senátu dne 20. března 1998) a vzhledem ke skutečnosti, že dnes, v den 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, vyjádří vyvěšením tibetské vlajky svou podporu Tibeťanům již rekordních 348 obcí, měst, městských částí a krajů po celé České republice,

žádáme tímto dopisem Vás, vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, abyste podpořili Rezoluci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o porušování lidských práv Číně a Tibetu.

S poděkováním a přátelským pozdravem

Jménem Občanského sdružení Lungta
Marcela Procházková
Člen Správní rady Občanského sdružení Lungta a koordinátorka kampaně Vlajka pro Tibet v ČR

Občanské sdružení Lungta
Dlouhá 2, 110 00 Praha 1
tel.: 776 219 178
lungta@centrum.cz
www.lungta.cz nebo www.tibinfo.cz[  10.03.2008     ]