Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články
Rezoluce
Dokumenty
   

Články, dokumenty

Džigme Tänpä Wangčhug - šestý Gungthang z Labrangu
Titul Gungthang, podobně jako mnohem známější dalajlama nebo pančhenlama, je označením vysokého lamy a převtělence (tib. tulku), opata kláštera Labrang v Amdu.
[ 17.01.2007    ]

„Hollywoodský“ buddhismus - nové podoby starého náboženství
Lidová stránka tibetského náboženství byla zanechána v okupovaném Tibetu, což je také jednou z příčin toho, že tibetský buddhismus je na Západě vnímán jako „systematičtější“, než jakým ve skutečnosti je či alespoň dříve byl. Temné a poněkud chaotické stránky tibetského buddhismu byly zanechány za hřebeny hor na okupovaném území a tibetský buddhismus se na Západě zjevil znovuzrozený a jaksi „očištěný“...
[ 10.12.2006   autor: Jana Rozehnalová ]

První misionáři v Tibetu
Pohled na Tibet byl formován jednak historickými událostmi, jednak pochopitelně společenskou poptávkou a ovzduším, které vládlo na Západě. Studium západních představ o Tibetu je v současnosti velmi aktuální téma religionistických prací, které úzce souvisí s problematikou tzv. orientalismu, čili západního vnímání a interpretace Východu. Teorie orientalismu upozorňuje na skutečnost, že neznáme „Orient jaký je“, ale vnímáme a utváříme určitý obraz Orientu, který je selektivní a podmíněný našimi vlastními znalostmi, kulturními hodnotami a přáními...
[ 05.12.2006   autor: Jana Rozehnalová ]

Tibetský exil pohledem statistiků
Plánovací komise Tibetské exilové vlády provedla v roce 1998 sčítání obyvatel tibetských exilových komunit. Toto sčítaní však neobsahovalo dostatek dalších demografických údajů, aby bylo možné provést úplnou sociálně-ekonomickou analýzu tibetské exilové společnosti. Proto byla o tři roky později ustavena pracovní skupina, která měla za úkol provést podrobný demografický průzkum ve vybraných lokalitách. Z 35 míst v Indii, kde exiloví Tibeťané žijí, skupina vybrala reprezentativní vzorek tisíce rodin žijících na 14 různých místech. Samotný demografický průzkum v nich proběhl v prosinci 2002...
[ 25.09.2006   autor: Ľubomír Sklenka ]

Bhútán: Jak vytvořit a rozvíjet národní štěstí?
Letos v lednu se v Thimphu, hlavním městě Bhútánu, konala poněkud kuriózní konference. Osmdesát vědců z celého světa, zabývajících se životním prostředím a ekonomikou, tam rokovalo o „hrubém národním štěstí“. Tento nezvyklý název dal bhútánský král již v roce 1974 programu hospodářského a kulturního rozvoje své země. Šlo o jakýsi protipól základního ekonomického ukazatele současné západní ekonomiky, hrubého národního produktu, u kterého se jednostranným zdůrazňováním hospodářského růstu často zapomíná, komu by měl tento růst sloužit...
[ 25.09.2006   autor: Marie Richtová ]

Tibet po dalajlamovi
Dalajlama má ve svých sedmašedesáti letech zdraví naštěstí pevné. Zřejmě je zdravější a (v průměru) i o něco mladší než jeho odpůrci v Pekingu, kteří si zapalují jednu cigaretu od druhé. Přesto se v posledních letech mezi Tibeťany poměrně často hovoří o životě po dalajamovi. Diskuse vyvstaly zejména poté, co Peking, očividně přesvědčený, že tibetská otázka po dalajlamově smrti jednoduše pomine, začal prohlašovat, že s ním nikdy vyjednávat nebude. Většina Tibeťanů vkládá do svého vůdce hlubokou a přirozenou důvěru a smrt dalajlamy by pro ně byla bezpochyby velikou ranou...
[ 24.09.2006   autor: Džamjang Norbu ]

Ze školy do školy
Původně jsme měli namířeno jen do jedné tibetské školy, kam jsme vezli dárky dvěma dětem, které na dálku „adoptovala“ jedna česká rodina. Nakonec jsem si do deníku zapsal navštívených škol deset. Díky plyšovému králíkovi a jednomu tibetskému časopisu pro děti.
[ 12.02.2006   autor: Miroslav Pošta ]

Tibetský buddhismus v českém prostředí před rokem 1989
Zatímco v předchozích dílech jsme věnovali pozornost vztahu Západu a tibetského buddhismu obecně, v poslední části našeho volného cyklu se obrátíme k českému prostředí, kde se vývoj vzhledem k politickým okolnostem odehrával zejména ve druhé polovině 20. století poněkud odlišně.
[ 12.02.2006   autor: Jana Rozehnalová ]

Dítě, které ukradli Tibetu
25. dubna oslaví 16. narozeniny Gendün Čhökji Ňima, který je často označován jako nejmladší politický vězeň světa. Dnes, deset let poté, co zmizel, je už zřejmě toto označení nepřesné a patrně by se našli i mladší političtí vězni. Nic to však nemění na skutečnosti, že tento chlapec byl i s rodinou v roce 1995 unesen a nikdo kromě čínských úřadů dodnes neví, kde jsou a jak se jim daří.
[ 12.02.2006    ]

Jak jsme v pátek třináctého adoptovali Tašiho
Není dobré chodit ve třech a půl tisících nad mořem v sandálech naboso. Mám pořádně spálené nárty. Plánovaný start několikadenní túry se ruší, v pohorkách bych to asi nerozchodil. Uvidíme zítra. Co ale s načatým dnem? Tibetská uprchlická vesnička nedaleko Lehu – hlavního města severoindického Ladaku – se zdá být dobrou alternativou. Cestou do areálu je třeba zastavit se v kanceláři, aby nás pustili dovnitř. Přinášejí kořeněný mléčný čaj, sušenky – to asi bude na delší dobu. Navíc na mě přichází střevní nevolnost – co se divím, když je pátek třináctého?
[ 12.02.2006   autor: Pavel Pavlovský ]

 novější     starší      Stránka 2