Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články
Výpovědi
Seznam vězňů
   

Vězni, mučení

Co stojí odpor
Při mém zatčení použili příslušníci čínské policie a armády slzný plyn a bili nás holemi, pažbami pušek a pendreky. Mniši museli přerušit klášterní činnost až do 15. června 1996. Následujícího dne se „pracovní skupina“ snažila donutit několik mladých mnichů a jejich učitelů k provádění běžných klášterních obřadů...
[ 01.11.1999   autor: Lozang Samtän ]

Mučili mě elektrickým proudem
Při mém zatčení použili příslušníci čínské policie a armády slzný plyn a bili nás holemi, pažbami pušek a pendreky. Z některých stáhli oblečení a bili je na holou kůži. Používali i elektrické obušky a polévali nás studenou vodou...
[ 10.06.1999   autor: Gandän Taši ]

Nemluvte o svobodě...
Strávil jsem ve vězení celkem pět a půl roku. Během nich mě Číňané často pověsili na strop a pode mnou zapálili prášek chilli. Měl jsem pocit, že celé moje tělo hoří, a několik hodin jsem nemohl otevřít oči...
[ 10.06.1999   autor: Džampal Cchering ]

Výslechy s pistolí u hlavy
Byl jsem zatčen 5. března 1988 u Džókhangu ve Lhase za to, že jsem spolu s přáteli zorganizoval demonstraci. Po několikaminutových potyčkách nás zatkla čínská policie. Celá scéna vypadala jako z bojiště...
[ 10.06.1999   autor: Ješe Thongdän ]

Uvězněna bez soudu
Je mi 27 let a jsem mniška z kláštera Tölung ve Lhase. Spolu s dalšími pěti mniškami jsem byla zatčena v říjnu 1989 za to, že jsem se zúčastnila pokojné demonstrace...
[ 10.06.1999   autor: Phüncchog Zomkji ]

Sexuálně zneužitá elektrickými obušky
Čínská policie mě a další mnišky zatkla a převezla nás v autech do zadržovacího centra Guccha. Když jedna mniška začala křičet „Tibet je nezávislý“, všechny nás zbili pažbami zbraní. Znovu nás zbili také po příjezdu do Guccha, kde okamžitě začaly výslechy...
[ 10.06.1999   autor: Tändzin Čhödön ]

Svědectví paní Damčhö
Ve vězení Sanggjip mě kolem půlnoci dali do malé špinavé cely a přivázali k židli. Ukázali mi fotografie mnoha lidí. Policisté řekli, že vědí, že znám tyto lidi. Zraňovali mě na obličeji perem a dalšími předměty, fackovali mě a ptali se na lidi na fotografiích...
[ 15.09.1998   autor: Damčhö ]

Svědectví Ngawang Wangdön
Poprvé jsem se zúčastnila demonstrace v únoru 1992, během čínského Nového roku. Tento čínský den jsme zvolili na protest proti čínské přítomnosti v Tibetu. Pochodovalo nás šest, pět mnišek a jeden mnich ze Sery...
[ 15.09.1998   autor: Ngawang Wangdön ]

Svědectví Ngawang Dordžeho
Vykřikovali jsme hesla „ať žije dlouho Jeho Svatost dalajlama“ a „svobodu Tibetu“. Když jsme byli v půlce cesty kolem Barkoru ve Lhase, zajala nás tajná policie. Většina ostatních mnichů utekla, ale policajti chytli pět z nás, dva mnichy a tři mnišky...
[ 15.09.1998   autor: Ngawang Dordže ]

Svědectví Džampa Phüncchoga
Když mi bylo 32 let, v roce 1959 obsadila čínská armáda Tibet. Když začal útok na Lhasu, většina z nás svlékla svoje roucha a padla na tvář před prázdným trůnem dalajlamy. Vzali jsme zbraně uložené v Potále. Venku se sešlo několik tisíc Tibeťanů...
[ 15.09.1998   autor: Džampa Phüncchog ]

 novější     starší      Stránka 2