Tibinfo - informační systém o Tibetu
O Tibetu
Cestování
Toulky Tibetem
   

Základní informace

Tibetština pro cestovatele
Tibetštinu pro cestovatele, kterou pro Tibetské listy připravuje tibetoložka a lingvistka Zuzana Vokurková, je jednoduchým a stručným kurzem hovorové tibetštiny pro návštěvníky Tibetu. Po prvních obecnějších dílech stručného kurzu tibetštiny se věnuje praktickým tématům, slovíčkům a frázím, které se hodí všem, kteří se chtějí toulat Tibetem...
[ 03.07.2004   autor: Zuzana Vokurková ]

Gandän
Když zhruba v sedm hodin ráno vyjedete autobusem z náměstí před chrámem Džókhang ve Lhase a pojedete na severovýchod po rovině údolím, které vytváří řeka Kjičhu, po dvou hodinách autobus najednou zpomalí a vy před sebou uvidíte téměř neuvěřitelnou cestu. Silnici, která vede v serpentinách do příkrého kopce, podle oka skoro v úhlu 90 stupňů. Na vrcholu onoho kopce, ve výšce 4500 metrů nad mořem, stojí Gandän - jeden ze tří nejznámějších a největších klášterů v Tibetu...
[ 07.02.2004   autor: Marie Peřinová ]

Ňethang
Výpadovka ze Lhasy na jih směřující do Žikace nebo na letiště v Gongkaru patří k nejrušnějším tibetským silnicím. Široká a kvalitní asfaltová vozovka, jedna z nejlepších v celém Tibetu, svádí řidiče k tomu, aby pořádně sešlápli plyn. Turistické džípy a minibusy zpravidla zastaví pouze u sochy Buddhy Šákjamuniho vytesané do skály 11 km za městem. K místu, které se významně zapsalo do tibetská historie, je to ještě dalších sedm kilometrů. Naprostá většina turistů se tam naštěstí nezastaví. Zatím ještě ne...
[ 07.02.2004   autor: Ľubomír Sklenka ]

Džókhang
Centrum tibetského hlavního města Lhasy, srdce Tibetu. Místo, kterému se žádný zahraniční turista nemůže při návštěvě Lhasy vyhnout, místo, které stále přitahuje do Lhasy stovky tibetských poutníků. Každé ráno a v podvečer se plní Tibeťany s modlitebními mlýnky v rukou, kteří přilévají jačí máslo do nikdy nehasnoucích svící. Před jeho zdmi i uvnitř se neustále klanějí desítky lidí. Takový je Džókhang – nejsvětější tibetský buddhistický chrám a jedno z posledních míst, které stále dýchá atmosférou tradic a zvyků starého Tibetu...
[ 07.02.2004   autor: Marie Peřinová ]

Gongkar Čhöde
Jen 10 kilometrů od jediného tibetského civilního letiště v Gongkaru, které je od Lhasy vzdálené asi 100 km, najdete klášter Gongkar Čhöde. Malý hornatý výběžek ho ukrývá před očima cestujících vystupujících z letadel, které přilétají z Čcheng-tu, Pekingu, Si-anu nebo nepálského Káthmándú. Jen málo turistů však odbočí z hlavní silnice vedoucí do Lhasy, aby po několika stech metrech prašné silnice spatřili jeden z nejvýznamnějších sakjapovských klášterů...
[ 07.02.2004   autor: Ľubomír Sklenka ]

Darcendo
Prudké svahy pokryté zelenou trávou, květinami a stromy. Hluboké úzké údolí se soutokem dvou malých říček, kolem kterého se rozkládá moderní čínské město s výraznými tibetskými prvky. Typické hraniční městečko na čínsko-tibetské hranici s promíchaným tibetsko-čínsko obyvatelstvem. Darcendo (čínsky Kchang-ting), bývalé královské sídelné město, je dnes centrem Tibetské autonomní prefektury Kandze (Kardze) a dopravním uzlem jihovýchodního Khamu...
[ 07.02.2004   autor: Ľubomír Sklenka ]

Lhace
Z Nepálu se do Tibetu „po zemi“ dostanete pouze po „Friendship highway“. Z hraničního nepálského městečka Kodari (1873 m nad mořem) se vyšplháte do čínského Zangma (2300 m). Cesta dále stoupá přes Ňalam (3750 m), průsmyk himálajské průsmyky (až 5120 m) a Dingri (4390 m) do Lhace, bezvýznamného tibetsko-čínského městečka, ale významné dopravní křižovatky. Jste asi 330 km od nepálských hranic a můžete pokračovat buď na východ do Žikace a Lhasy (asi 500 km), nebo na západ k posvátné hoře Kailás - severní cestou je to téměř 1600 km, jižní necelých 900 km....
[ 07.02.2004   autor: Marie Richtová ]


Cö, město v severovýchodním cípu Amda, najdete na mapách pod čínským názvem Che-cuo (Hezuo). Toto centrum tibetského autonomního okresu Känlho je dnes součástí čínské provincie Kan-su. Na rozdíl od proslulého kláštera Labrang, který leží asi 70 km severně, zavítá do tohoto městečka jen nepatrný počet cizinců...
[ 11.02.2003   autor: Ľubomír Sklenka ]

Sogwo
Zdlouhavá cesta otlučeným místním autobusem rozlehlými zelenými náhorními rovinami posetými mongolskými jurtami a tibetskými pasteveckými stany předznamenává atmosféru v městečku Sogwo. Než autobus dojede do Sogwa, musí překonat desítky kilometrů po zničené prané silnici, podobné spíše oraništi...
[ 11.02.2003   autor: Ľubomír Sklenka ]

Mačhen
Dlouhá prašná ulice lemovaná nehezkými domy z bílých kachlíků a modrého skla. Typické aloměsto v čínském stylu. Tak vypadá na první pohled Mačhen, hlavní město prefektury Kuo-luo v čínské provinci Čching-chaj. Městečko, které se nachází v Amdu, bývalé severovýchodní provincii Tibetu, však skrývá mnohá (příjemná i nepříjemná) překvapení...
[ 11.02.2003   autor: Marie Peřinová ]

 novější     starší      Stránka 2